Publicació Anarquista atemporal editada a Sabadell en format de diari al 1892. Va ser denunciat i prohibit. I al 1893 va contiuar com a Eco del Ravachol.

Ravachol era un diari de clara tendència àcrata, on es critica com els partits republicans enganyen els treballadors; com garanteixen la propietat als industrials, comercials i banquers i per últim acaba criticant aquells treballadors que coneixen l’ideal socialista modern i que tot i això segueixen als líders republicans: “El trabajador que conociendo el moderno ideal de socialismo se obstiene aun en ser politico y que viendo las vilezas, (puesto que vileza es engañar al pueblo con promesas que aun no se pueden cumplir), de sus jefes, continúa aún en sus filas y no viene a enrosar las del campo anarquista, hace traición a sus hermanos y merece conmiseración, sinó desprecio, por estúpido o por imfame”.

Només hi han dues seccions que apareixen tant al primer com en el segon numero, la de Noticias Varias i Pensamientos. Noticias Varias, són petites reflexions sobre notícies d’actualitat, crítiques als articles sobre els anarquistes del Diari dels Republicans Federals; L’apartat de Pensamientos, són un recull de frases de diversos pensadors socialistes, com Marx, Proudhon, C. De Paepe; en el segon número només apareixeran les inicials.

No realitzen manifestacions que consideren processons organitzades, sinó lluitant per l’emancipació de la humanitat. També trobem un apartat anomenat Revista Internacional que ens informa de les notícies del moviment anarquista a Itàlia, Suïssa, França, Alemanya, Rússia i Amèrica; sobretot les notícies tracten de la persecució policial a què es veu sotmès aquest.

Només es van publicar aquests dos números, el del 22 d’octubre de 1892 i el del 2 de novembre de 1892, ja que fou perseguit i finalment prohibit, el seu successor va ser El Eco de Ravachol, que portava el mateix subtítol i les mateixes notes.

De El Eco de Ravachol només sortiria el núm.3, ja que va ser clausurat per les autoritats.

Arxius de Ravachol

Etiquetes: ,