Publicació Anarquista editada a Palma de Mallorca en format de diari i subtitulat com a Organo de la Federacion Palmesana de la Asociacion Internacional de los Trabajadores. És una de les primeres publicacions de l’estat adscrites a l’AIT.

Arxius de La Revolucion Social

Etiquetes: , ,