Publicació Anarquista setmanal editada en format de revista entre 1937 i 1939 primerament a València i després a Barcelona irecuperada per l’Ateneu Encicolpèdic Popular.

Arxius d’Umbral

Etiquetes: ,