Publicació Anarquiat editada en format de butlletí a Checoslovaquia per la CSAF (Chekonslovenska Anarchisticka Federace), adherit a l’IFA i subtitulat com a “informaèný spravodaj Ceskoslovenskej anarchistickej federácie – Slovensko”

Arxius de Zdola

 

Etiquetes: , ,